Ośrodek Leczenia Uzależnień Bochnia

Z nami odzyskasz wolność!

Kliknij tutaj

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Bochnia

Leczymy alkoholizm, pomagamy osobom uzależnionym i ich rodzinom

Uzależnienie od alkoholu to ogromny problem dla samego alkoholika i jego najbliższych. Na szczęście istnieją nowoczesne metody leczenia tej choroby. W ośrodku leczenia stosuje się metody terapii lekowej, rehabilitacji i zapobiegania nawrotom. Zintegrowane podejście do leczenia gwarantuje trwały rezultat bez nawrotów.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień Bochnia

Skuteczna terapia alkoholowa w naszym prywatnym ośrodki terapii leczenia uzależnień pozwoli Ci odzyskać wolność

ZADZWOŃ 574 271 441

Uzależnienie od substancji psychoaktywnych to przewlekły stan obejmujący kompulsywne używanie narkotyków i/lub alkoholu. Osoby uzależnione od danej substancji mogą nadal pić lub zażywać narkotyki, pomimo potencjalnie poważnych problemów, jakie takie zażywanie może powodować w ich życiu. Uzależnienie może niekorzystnie wpływać na każdą część życia człowieka, w tym zdrowie fizyczne i psychiczne, rodzinę i związki, zatrudnienie i finanse. W ośrodku leczenia uzależnień Dezyderata preferujemy kompleksowe podejścia do leczenia uzależnień.

Leczenie uzależnień w Bochni

Leczenie uzależnień to seria interwencji mających na celu pomóc przestać zażywać narkotyki lub pić alkohol i poprawić ich funkcjonowanie w rodzinie, pracy i życiu społeczności. Rodzaje leczenia uzależnień, które stosujemy w ośrodku Dezyderata W Rabce – Zdroju, mogą się różnić w zależności od konkretnego rodzaju zażywanych substancji, indywidualnych potrzeb zdrowotnych i psychicznych, a także innych problemów społecznych.

Pewne zmiany w obszarach mózgu, które są zaangażowane w kontrolę impulsów, osąd i podejmowanie decyzji, mogą towarzyszyć rozwojowi uzależnienia. Uważa się, że wiele rodzajów kompulsywnego zażywania narkotyków jest związanych ze zmianami w chemii mózgu, obejmującymi zwiększoną aktywność dopaminy w mózgowym układzie nagrody. Niektóre zmiany w mózgu, które rozwijają się w związku z uzależnieniem, mogą nie zniknąć nagle, gdy dana osoba przestanie zażywać substancje. Takie zmiany mogą przyczyniać się do trwałych wzorców zachowań, które utrudniają komuś kontrolowanie swoich zachowań.

Prywatny ośrodek terapii uzależnień

Kiedy osoba rozpoczyna leczenie w naszym ośrodku Dezyderata w Rabce – Zdroju, na początku wykonujemy wywiad medyczny, który pozwoli nam określić zakres koniecznych terapii. Dla wygody pacjentów zapewniamy też transport z Bochni. Intensywność opieki i ramy czasowe takiej opieki będą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb.

Programy leczenia uzależnień często łączą podejścia w zależności od konkretnych potrzeb danej osoby. Najczęściej w Dezyderata leczenie zaczyna się od medycznie nadzorowanego detoksu, aby pomóc osobie bezpiecznie i wygodnie przezwyciężyć objawy odstawienia niektórych substancji. Dodatkowo leczenie może obejmować kombinację innych usług, takich jak terapie indywidualne i/lub grupowe, terapia rodzinna, ocena współwystępujących zaburzeń zdrowia psychicznego i długoterminowa obserwacja.

Leczenie uzależnień w prywatnym ośrodku

Niektórym pacjentom oferujemy rehabilitację stacjonarną. To rodzaj terapii, gdzie dana osoba przebywa w placówce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, często pod nadzorem lekarskim na miejscu. Osoba przyjmująca substancje, które mogą potencjalnie wywoływać poważniejsze objawy odstawienia lub która zmaga się z ciągłymi problemami emocjonalnymi, behawioralnymi lub poznawczymi, może u nas liczyć na podjęcie takiej terapii. Wybór odpowiedniego poziomu opieki, zawsze odbywa się pod kierunkiem lekarza, który jest w stanie właściwie ocenić potrzeby, zagrożenia, mocne strony i zagrożenia dla danej osoby.