Detoks alkoholowy Bochnia

Dla osób nadużywających alkoholu objawy odstawienia mogą pojawić się podczas wszelkich prób ograniczenia spożycia alkoholu lub całkowitego zaprzestania picia. Ponieważ niebezpieczne, czasami zagrażające życiu objawy mogą pojawić się nagle podczas odstawienia alkoholu, to bezpieczniejszym sposobem na zaprzestanie picia jest skorzystanie z detoksykacji. Taki zabieg w swojej ofercie ma ośrodek leczenia uzależnień Dezyderata.

Jak przebiega detoks alkoholowy?

W naszym ośrodku zlokalizowanym w Rabce – Zdroju oferujemy kompleksowe leczenie osobom uzależnionym od alkoholu, a także doraźną pomoc w postaci detoksykacji. Pacjentom z Bochni zapewniamy też odpowiedni transport. Podstawą do przeprowadzenia detoksykacja są następujące objawy:

• Szybki puls.

• Bezsenność.

• Drażliwość.

• Lęk.

• Drżenie rąk.

• Silny apetyt na alkohol.

• Ból głowy.

• Mdłości.

• Wymioty.

• Utrata apetytu.

• Halucynacje.

Objawy odstawienia alkoholu zwykle rozwijają się w ciągu około 4-12 godzin od spożycia ostatniego drinka. Najpoważniejszą formą odstawienia alkoholu jest delirium tremens, bardzo rzadkie i potencjalnie zagrażające życiu zjawisko, które występuje tylko u około 3%–5% osób doświadczających odstawienia alkoholu. Takie objawy mogą wystąpić już po 2 dniach od rozpoczęcia procesu detoksykacji i mogą trwać do 5 dni. Pojawia się wtedy:

• Wysokie ciśnienie krwi.

• Gorączka.

• Wrażliwość na światło, dźwięk i dotyk.

• Ekstremalne wzburzenie, podekscytowanie lub strach.

• Halucynacje.

• Wstrząsy.

Nasilenie odstawienia alkoholu może się znacznie różnić u poszczególnych osób. Niektórzy mogą w ogóle nie odczuwać wielu objawów, podczas gdy inni mogą mieć bardzo znaczący, a nawet zagrażający życiu zespół odstawienia. Ci, którzy piją więcej, mają tendencję do silniejszego odstawienia. Jednak w każdym przypadku warto przeprowadzić detoksykacje w naszym ośrodku.

Detoks alkoholowy Bochnia

Detoks alkoholowy Bochnia

ZADZWOŃ 574 271 441

Odtruwanie alkoholowe Bochnia

Nadmierne spożywanie alkoholu może mieć znaczący wpływ na twoje zdrowie i życie. W ośrodku leczenia uzależnień Dezyderata możemy pomóc ci w walce z nałogiem. Pierwszym krokiem jest jednak oczyszczenie organizmu. Proces detoksykacji rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego:

• Badanie nasilenia objawów odstawienia.

• Ocena pod kątem wszelkich schorzeń medycznych lub psychiatrycznych.

• Ocena ryzyka powikłań medycznych podczas odstawienia.

Po dokładnej ocenie nasz lekarz zaproponuje leczenie, dostosowane do twoich indywidualnych potrzeb. Proces powinien być dostosowany do dokonanej oceny i obejmować ryzyko i kontrolę nad współistniejącymi schorzeniami, a także interwencje medyczne w celu zmniejszenia ryzyka poważnych problemów.

Podczas detoksykacji z alkoholu ważnym elementem procesu jest nadzór lekarski. Nasze programy detoksykacji zapewniają ten nadzór 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, gdy przechodzisz przez trudny fizycznie, a czasem niebezpieczny proces. Nasz personel medyczny monitoruje stan pacjentów 24/7. Korzystamy z technologii nieinwazyjnego systemu monitorowania przymocowanego do łóżka pacjenta, który w razie potrzeby może ostrzegać personel, na przykład, jeśli puls pacjenta znacznie się zmieni.

Detoksykacja może obejmować stosowanie pewnych leków w celu złagodzenia objawów i zapobiegania nagłym wypadkom medycznym. Najczęściej stosujemy:

Benzodiazepiny mogą być stosowane w celu złagodzenia objawów odstawienia i zapobiegania wystąpieniu drgawek lub DT. Długo działające benzodiazepiny, takie jak Librium i Valium, są bezpieczne i skutecznie zapobiegają objawom takim jak drgawki, które czasami mogą wystąpić pod koniec okresu odstawienia. Leki te można podawać w razie potrzeby w coraz mniejszych dawkach, aż do ich ostatecznego odstawienia.

Leki przeciwdrgawkowe, takie jak karbamazepina, mogą być również stosowane w celu złagodzenia objawów odstawienia alkoholu o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.

Beta-blokery i leki alfa-adrenergiczne (np. klonidyna) mogą być podawane w celu radzenia sobie z objawami, takimi jak wysokie ciśnienie krwi i szybkie tętno.